Omgevingslucht slechter dan gedacht

In onze moderne samenleving brengen mensen 70 tot 90% van de tijd door in auto’s, openbaar vervoer, kantoren, restaurants, grootwarenhuizen en privé-woningen. Iedereen wordt er, zonder het zelf te weten, voortdurend geconfronteerd met verschillende luchtvervuilende componenten.

Via de ademhaling komen die onzichtbare stofdeeltjes in onze longen en mogelijk ook in het bloed terecht. Iedereen weet nu ongeveer dat het buitenmilieu deze maatschappij met enorme problemen en uitdagingen confronteert.

Over de kwaliteit van de binnenlucht is er veel minder bekend. Het is immers zeer moeilijk om ieder kantoor, auto of privé-woning te screenen op gevaarlijke stofdeeltjes. Toch blijkt uit bepaalde onderzoeken dat de luchtkwaliteit in de gebouwen en in de wagen veel slechter is dan in de ook bedreigde buiten atmosfeer.

In gebouwen zijn er veel meer vervuilende actoren tegelijkertijd actief. Denk aan alle chemische poetsmaterialen, kunststoffen, elektromagnetische velden. Onderzoekers hechten de laatste jaren meer belang aan de luchtkwaliteit binnen in de gebouwen.

En dat is nodig!
Luchtvervuiling verlaagt intelligentie
Astma en de evoulutie van de luchtkwaliteit
Bionic Elanra Luchtionisers MKII en Portable Import Benelux : Brainfit bvba, Notelaarweg 9, 3140 Keerbergen, GSM 0476/520612