Negatieve Ionen : Vitamines van de lucht !

Positieve ionen missen een electron

Alhoewel ze negatief genoemd worden hebben ze een uitgesproken positieve invloed op je gezondheid.
Negatieve luchtionen zijn drager van een extra electron.
Auto's verbruiken ze echter zeer snel. Zeker in een file.

Positieve ionen daarentegen missen een electronen maken mens en dier aggressief en prikkelbaar. Dat kan leiden tot vermoeidheid, neerslachtigheid, futloosheid, zelfmoordneigingen en uitbarstingen van (verkeers)aggressie. Je ademt immers de uitlaatgassen van je voorganger in.

Doordat honden met hun gevoelig reukorgaan steeds ter hoogte van de uitlaten van auto's lopen, ademen ze "dode en gestripte" lucht in, die hun (dikwijls totaal onverwacht) aggressief kan maken. Ongeveer 40.000 gevallen per jaar in Belgie. Elanra Ioniser bestellen

Elanra Ionizer - Animated video - Health Benefits

Woont U ook in de meest vervuilde regio van Europa

Alles wat tegen de natuurlijke richting van uitademen ingaat verhoogt de hoeveelheid CO2 die in je lichaam blijft. Roken (aktief of passief) en de uitlaatgassen van auto's zijn twee wijzen waarop we onszelf verzuren en tegelijk vergiftigen. Waar CO2 is kan geen zuurstof zijn ! www.kanker-is-een-schimmel.beAfvalstoffen goede voedingsbodem voor infecties

Teveel afvalstoffen in de longen vormen een goede voedingsbodem voor infecties.
Zie ook www.colloidaal-zilverwater.be
Kankercellen gedijen uitsluitend in een verzuurd milieu !
Zie ook www.stop-de-verzuring.be

Elanra Website Mobile Friendly

Bionic Elanra Luchtionisers MKII en Portable Import Benelux : Brainfit bvba, Notelaarweg 9, 3140 Keerbergen, GSM 0476/520612