Astma en de evoulutie van de luchtkwaliteit

In de laatste twintig jaar is het aantal kinderen met astma meer dan verdubbeld.
Dit heeft voor gevolg dat 10 tot 12 % van de kinderen nu aan deze ziekte lijden.
De cijfers blijven stijgen. In de Verenigde Staten is het aantal jonge leukemieslachtoffers met 30 tot 40% toegenomen.
Hetzelfde geldt voor hersentumoren. De dubieuze kwaliteit van de geïnhaleerde lucht in woningen, kantoren en auto’s wordt meer en meer in verband gebracht met deze alarmerende cijfers en de menselijke drama’s die ze verbergen.
Wetenschappers zijn er nu al van overtuigd dat de luchtkwaliteit in gebouwen en auto’s een minstens even grote impact heeft op het ontstaan van ernstige ziektebeelden dan de toenemende milieuproblematiek die in de buitenatmosfeer bestaat.
Onderzoekers wijzen er op dat de westerse mens gemiddeld 80% van zijn leven ‘indoor’ leeft. Dat percentage ligt nog hoger bij zwakke bevolkingsgroepen zoals jonge kinderen, oudere mensen en zieken.
Gedurende die tijd wordt hij blootgesteld aan verschillende biologische en chemische vervuilers.
Er zijn ook meer aanwijzingen dat de synergie tussen de verschillende actoren van luchtvervuiling in gebouwen en auto’s de kwaliteit van de aanwezige zuurstof nog drastisch naar omlaag haalt.


Omgevingslucht slechter dan gedacht
Bionic Elanra Luchtionisers MKII en Portable Import Benelux : Brainfit bvba, Notelaarweg 9, 3140 Keerbergen, GSM 0476/520612